Opheffen vereniging

Bij het opheffen van een vereniging, dient de vereniging voor 1 juli van het lopende seizoen dit formulier in te vullen. Met dit formulier moeten de volgende documenten meegestuurd worden:

- Notulen van de opheffingsvergadering (ondertekend door de voorzitter en secretaris)
- Uitschrijving statuten (laten passeren bij de notaris)
- Uitschrijving KvK

Wanneer wij deze documenten hebben ontvangen zullen wij de opheffing verder in gang zetten. Een vereniging kan alleen ontbonden worden per 30 juni van het lopende seizoen (einde van het seizoensjaar). 

Op het moment dat de opheffing is verwerkt is Sportlink Club niet meer beschikbaar voor de vereniging. Behalve Club.Boekhouding, deze blijft nog 90 dagen beschikbaar in Sportlink Club.

Klik hier voor belangrijke informatie vanuit sportlink.