Verenigingsmutaties

In het menu aan de linkerkant is alle informatie te vinden met betrekking tot mutaties in de vereniging, te weten een nieuwe vereniging oprichten, fusie tussen verenigingen, het opheffen van een vereniging, de naam of sponsor van een vereniging wijzigen en het verenigingstenue wijzigen.