Trainers, coaches en begeleiders

Het is van belang dat trainers, coaches en begeleiders naast sporttechnische vaardigheden ook over pedagogische vaardigheden beschikken. Ze creëren daardoor een veiliger sportklimaat, waarin sporters zich op hun gemak voelen en op een sociale en positieve manier met elkaar omgaan. Ook leveren trainers, coaches en begeleiders een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van de sporter. Bijvoorbeeld op het gebied van sociaal gedrag, zelfvertrouwen, leiding accepteren en doorzettingsvermogen.

Verenigingstraject Sportief Coachen
Als sportvereniging zorg je voor een veilig en plezierig klimaat voor alle sporters.

Trainers/ coaches/ begeleiders (lees hierna: trainers) hebben een sleutelrol in het effectief begeleiden van sporters. Zij staan in direct contact met de sporters, ouders, collega trainers/ coaches/ begeleiders en (technische) commissie/ bestuur. Dit betekent dat zij in de gelegenheid zijn om zo aan de knoppen te draaien dat sporters zich optimaal ontwikkelen in de sport. Niet alleen als sporter, maar ook als mens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan plezier, zelfvertrouwen, samenwerking; hier heb je niet alleen binnen maar ook buiten de sport iets aan!

Als trainer sta je voor de uitdaging een sociaal veilig sportklimaat te creëren waarin sporters zich kunnen ontwikkelen op cognitief, sociaal, psychologische en/ of fysiek vlak. Maar hoe doe je dat? Het traject Sportief Coachen helpt daarbij! Het traject is opgezet als verenigingstraject waar een trainer samen met de andere trainers/ coaches/ begeleiders binnen de vereniging instapt. Alleen met z’n allen zorg je voor een sportief en positief klimaat binnen jouw vereniging en maak je het verschil!

Het traject ‘Sportief coachen’ heeft als doel de trainers, coaches en begeleiders binnen de vereniging vanuit dezelfde visie spelers te leren coachen en begeleiden. Deze visie bestaat uit twee pijlers:
• Hanteer een visie op begeleiding die uitdaagt tot sportieve ontwikkeling waarin plezier centraal staat. En die daarbij een bijdrage levert aan de ontwikkeling op cognitief, sociaal, psychologische en/ of fysiek vlak.
• Creëer een omgeving die structuur biedt en grenzen stelt en bewaakt, zodat het voor de sporter duidelijk is wat er van hem verwacht wordt. (Klik hier voor een afbeelding ter illustratie)

Bij het traject ligt het accent op bewustwording van de eigen rol en inzicht krijgen in het effect van het eigen handelen. Het verenigingstraject is opgebouwd uit de onderdelen:
1. Structuur bieden: Hoe doe ik dit?
2. Begeleiden van spelers: Wat is het effect van mijn handelen, manier van trainen/ coachen? Hoe zorg ik voor effectieve begeleiding?
3. Omgaan met de tegenpartij, ouders, toeschouwers en arbitrage: Hoe geef ik zelf het goede voorbeeld? Hoe stimuleer ik gewenst gedrag en spreek ik zo nodig betrokkenen aan op ongewenst gedrag?

Het traject bestaat uit twee avonden waarin trainers met elkaar binnen de vereniging aan de slag gaan. Aan de hand van beeldmateriaal en situatiekaarten wordt de praktijk in gedoken en gaan de aanwezige trainers hierover met elkaar van gedachte wisselen. De trajectbegeleider begeleidt dit proces.

Voorafgaand en na afloop van deze twee avonden heeft de trajectbegeleider een gesprek met het bestuur. Dit is essentieel wil dit traject bijdragen aan een sportieve en positieve cultuur binnen de vereniging.

Wanneer je als kleine vereniging te maken hebt met een handje vol trainers, dan is het mogelijk dit traject met een andere vereniging samen te doen.

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie en vragen neem contact met ons op.