Vrijwilligersbeleid

Het vastleggen van het vrijwilligersbeleid binnen de handbalvereniging is noodzakelijk om helderheid te creëren. Vrijwilligers hebben sturing nodig, ze moeten weten welke mogelijkheden er zijn binnen de vereniging en bij wie ze terecht kunnen met hun vragen. De praktijk wijst uit dat sportverenigingen die een zorgvuldig en modern vrijwilligersbeleid voeren minder te kampen hebben met een tekort aan vrijwilligers.

Het vrijwilligersbeleidsplan beschrijft de werving van vrijwilligers, het behoud van vrijwilligers, het waarderen van vrijwilligers en op welke wijze het vrijwilligerswerk wordt gecoördineerd. Bovendien biedt het vrijwilligersbeleidsplan duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden binnen de vereniging.

Onderstaande documenten helpen je op weg om een goed vrijwilligersbeleidsplan op te stellen:

- Vragenlijst opstellen vrijwilligersbeleidsplan

- Checklist opstellen vrijwilligersbeleidsplan