HandbalAcademie op Papendal

Normen NHV HA programma:
– Tussen 15 en 20 uur trainen / spelen per week
– Tussen 15 en 20 uur studeren per week
– Consequentie is op Papendal wonen
– Consequentie is in nabije omgeving van Papendal studeren
– Consequentie is 8 trainingen verdeeld over 5 dagen volgen
– Consequentie is alle topsportfaciliteiten kunnen leveren (NHV/HA/Papendal)
 
Doelstellingen
Het algemene doel is vanuit een goede organisatie en een inhoudelijk sterk programma onze EK, WK en Olympische doelen, met onze getalenteerde sporters, nastreven.
Het eerste doel is een organisatie neerzetten die het mogelijk maakt sporters vanaf verenigingsniveau naar het internationale topsportniveau te begeleiden.
Een organisatie waar verenigingen, handbalscholen en het NHV hun plaats in hebben. Samenwerken zal van essentieel belang zijn. Verantwoordelijkheden moeten duidelijk zijn en de basis van het succes vormen. Het tweede en minstens zo belangrijke doel is een programma hebben dat de kwaliteit heeft de opleiding van een talent naar dit doel te realiseren.

Trainingsprogramma
Het trainingsprogramma van de HandbalAcademie bestaat qua omvang uit 16 trainingsuren, 8 uur fysieke training en 8 uur baltraining. De fysieke training is op het individu toegespitst. Het gaat daarbij om de basis van zo functioneel mogelijk bewegen. Dat begint met een goede rompstabiliteit en algemene kracht. Er wordt gekeken naar nationaal en internationaal niveau.
De fysieke- en baltrainingen staan voor het individueel beter maken van speelsters en zijn afgestemd op onze 5 pijlers:  Techniek,Tactiek, Fysiek, Mentaal en Sociaal.

Daarnaast trainen de speelsters op vrijdagavond bij hun eigen vereniging en in het weekend komen zij voor deze vereniging uit in competitieverband.
Binnen de HandbalAcademie wordt veel gedaan aan registratie en monitoring. We maken gebruik van het TVS, een Talentvolgsysteem, waarin talenten en trainers alle data van hun ontwikkeling bijhouden. De talenten uit de diverse nationale jeugdselecties maken hier ook gebruik van.  Vanuit metingen evalueert de leiding het niveau van de talenten (meten is weten).

Binnen de trainingen van de HandbalAcademie krijgen speelsters de mogelijkheid om individueel te trainen (IOP). Het talent moet nadenken over vooruitgang (waar sta ik nu en waar wil ik naar toe). Speelsters en trainers geven samen invulling aan de individuele training. Binnen het aanleren van een goede techniek kan gebruik worden gemaakt  van videobeelden uit wedstrijden of trainingen waarin een totaal techniek goed te zien is. Een handig videohulpmiddel dat je als trainer/coach in staat stelt directe feedback aan de sporter te geven. Je kunt met de gebruikte software gelijktijdig opnemen en afspelen; waardoor je als trainer/coach niets meer hoeft te missen. De optimale feedback vindt direct na de uitvoering plaats: beeld en geluid van de werkelijke beweging geven iedere sporter op ieder moment van de training de juiste prikkels. Je kunt het beeld stil zetten en de beelden in slowmotion bekijken.

Tijdens de trainingen dragen de talenten een meethesje waarmee positie en hartfrequentie worden gemeten. In combinatie met gegevens die de talenten via het TVS in hun logboek invullen kan individueel gestuurd worden op inspanning. In het logboek worden  dagelijks gegevens  ingevoerd betreffende (gevoels) cijfers voor de training en POMS (profile of mood state) waarin speelsters stemmingen of gevoelstoestanden beschrijven.

Twee keer per jaar vindt een evaluatiegesprek plaats waarbij een aantal onderwerpen (5 pijlers, onderwijs, wonen, etc.) aan bod komen. De gesprekken kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd. Het begeleidingsteam evalueert de speelster. Aan het einde van het jaar wordt er bepaald of de speelster voldoende vooruitgang heeft geboekt om door te gaan naar het volgende jaar.