Studie intermediair

Eline Eilers is studie-intermediair op het CTO Papendal. Zij functioneert als tussenpersoon voor sporter en onderwijsinstelling in geval zich problemen voordoen (of dreigen voor te doen). Eline heeft met iedere CTO-sporter een intakegesprek, de sporter neemt daarna zelf het initiatief om Eline in de loop van het schooljaar in te schakelen wanneer dat nodig is.

Veel voorkomende taken van de studie-intermediar

- monitoren voortgang topsporter en vroegtijdig signaleren knelpunten d.m.v.

 *Individuele gesprekken

 *Contact met onderwijsinstellingen

 *Contact met Lifeskill coaches

 *Contact met bondscoaches

- Inzien cijfers en absenties sporters die op het Vortgezet Onderwijs zitten

- Zoeken naar oorzaken en oplossingen voor knelpunten (met topsporter)

-Begeleiding topsporters bij keuze vervolgopleiding

-Participeren in onderwijswerkgroepen met betrekking tot de opzet van nieuwe studies voor topsporters

Het kantoor van de studie-intermediair bevindt zich naast de ingang van het Sporthotel, Eline is daar vijf dagen per week te vinden. Deze CTO-voorziening is kosteloos beschikbaar voor sporters die ingeschreven staan bij het CTO.

Contactgegevens
Naam: Eline Eilers
Locatie: Kantoor ingang Sporthotel Papendal
Beschikbaarheid: Maandag t/m vrijdag