Medische begeleiding

Linn Willemsen is als fysiotherapeut verbonden aan de HandbalAcademie. Linn heeft een handbal achtergrond en komt uit een echte handbalfamilie. Diederik Oei is sportarts bij het SMCP en vanuit zijn functie ook verbonden aan de HandbalAcademie.

CTO Papendal heeft een samenwerkingsovereenkomst met Sportmedisch Centrum Papendal (SMCP), gerhuisvest op het terrein van Papendal en met Elite Sports Medecine. Beide zijn gecertificeerd en beiden hebben veel ervaring in de begeleiding van topsporters.

CTO Papendal wil hoogwaardige topsportmedische begeleiding bieden aan alle topsporters die onder het CTO vallen. Strakke regie en goede communicatie zijn daarbij basisvereisten.

Uitgangspunten en procedures 
- CTO Papendal koopt medische begeleiding in bij Sport Medisch Centrum Papendal (SMCP).
- Per bond is een vaste sportarts, (een) vaste fysiotherapeut(en) en (eventueel) een vaste masseur beschikbaar gesteld. 
- De medische begeleiding van sporters binnen het CTO en de ontwikkeling en bewaking van het medisch beleid ligt bij SMCP. Dit betreft: 
*Sportfysiotherapie; 
*(Preventieve) sportmedische onderzoeken; 
*Blessureconsulten; 
*Inzet van consulenten (bv. medisch specialist); 
*Revalidatie; 
- De masseurs worden onafhankelijk van het SMCP door CTO Papendal ingehuurd, zij werken wel in de behandelkamers van SMCP.