licentiehouders

Voor wie is deze bedoeld?

De Handbal Trainer 4 (HT4) opleiding is bedoeld voor ambitieuze trainers in de wedstrijdsport, specifiek gericht op Tophandbal. De HT4 maakt onderdeel uit van het licentiesysteem voor Beneleague- en Eredivisieteams.

Wat komt aan bod?

Vanuit de Nederlandse Handbal Visie en Kwalificatie Structuur Sport (KSS):

  • Het geven van training op topniveau
  • Het coachen op topniveau
  • Ondersteunen sporttechnisch beleid
  • Competentieontwikkeling Sportkader
  • Samenwerking Begeleidingsteams
  • Externe contacten
  • Scouten

Wat zijn instroomeisen?

Om te kunnen deelnemen aan de opleiding ben je in het bezit van:
Diploma Handbal Trainer 3 (of voormalige opleiding HTA)
of
afgeronde CIOS/Sport en Bewegen met specialisatie handbal
of
afgeronde ALO Docentenopleiding met handbalervaring op hoogste niveau
of
Assessment Handbal Trainer 3 op basis van Eerder Verworven Competenties of Kwalificatie (EVC/EVK)

Overige voorwaarden?

Gedurende de opleiding is ondersteuning en begeleiding door een Prakrijkbegeleider een vereiste. Meer informatie over de Praktijkbegeleider staat in het menu “Praktijkbegeleider”.
(https://www.handbal.nl/opleidingen/trainers/praktijkbegeleider)

Opleidingsmateriaal?

Tijdens de opleiding maak je gebruik van het digitale platform Trainersweb.
In Trainersweb staan alle portfolio-opdrachten en aanvullende documentatie. De portfolio-opdrachten worden vanuit Trainersweb beoordeeld door de leercoach.
Bij deelname aan de opleiding ontvang je een inlogcode voor Trainersweb.

Hoe lang duurt de opleiding?

De opleiding bestaat uit plm. 20 workshops van 3 uur theorie en 8 workshops praktijk. Daarnaast werk je in de praktijk met het geven van trainingen en werk je de portfolio-opdrachten uit. Mede afhankelijk van ervaring zal dit tussen de 175 en 250 uren beslaan.

Hoe is de opleiding georganiseerd?

De opleiding kan op meerder locatie en verschillende dagdelen georganiseerd worden. Dit is mede afhankelijk van beschikbaarheid deelnemers, experts en accommodaties.
Elke workshop is een dagdeel. Dat betekent dat bijvoorbeeld workshops in avonduren zijn, maar ook op een hele (zater)dag meerder workshops. Beschikbaarheid van accommodatie kan ook betekenen dat op meerdere locaties workshops worden gepland. Een geplande opzet is vooraf bekend.
De start van een opleiding is bij voorkeur in september of oktober.

Wat zijn de kosten?

De kosten van de opleiding zijn € 2.000,00 en deze dienen binnen een maand na de start van de opleiding te zijn voldaan.

Wanneer ontvang ik een diploma?

Als alle portfolio-opdrachten met een voldoende zijn beoordeeld kun je in overleg met de Praktijkbeleider en Leercoach de Proeve van Bekwaamheid (PvB)  aanvragen. Een PvB bestaat uit een planningsgesprek, een praktijkbeoordeling Training geven en een reflectie-interview.
Na afloop hiervan en na een positieve beoordeling, ontvang je het diploma Handbal Trainer 4

Wat is het vervolg na de HT4?

Met een diploma HT4 en ruime praktische ervaring als trainer in de wedstrijdsport kun je je aanmelden voor de opleiding EHF MasterCoach.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Binnenkort

Nog vragen?

Heb je vragen of opmerkingen dan kun je ons bereiken via opleidingen@handbal.nl of 026-7071432