Bestuursbesluit competitie

Uitspeelvoorwaarden wedstrijd:

Daar waar in artikel 40 – Uitspeelvoorwaarden – lid 2, van het Wedstrijdreglement NHV, door het Bondsbestuur wordt bepaald of een niet uitgespeelde wedstrijd in zijn geheel wordt overgespeeld dan wel het niet uitgespeelde deel van de wedstrijd alsnog wordt uitgespeeld, heeft het Bondsbestuur bepaald dat de wedstrijd te allen tijde wordt overgespeeld, tenzij de wedstrijd is gestaakt tijdens een verlenging of bij het nemen van strafworpen bij beker- en of beslissingswedstrijden. Het uitgangspunt bij de beslissing van het Bondsbestuur om wedstrijden in zijn geheel of gedeeltelijk te laten over- c.q. uit te spelen, is dat de voorwaarden waaronder de oorspronkelijke wedstrijd gespeeld diende te worden ook nu van toepassing zullen zijn.

Het Bondsbestuur behoudt zich het recht voor om ook andere dan voornoemde mogelijkheden, indien daar enige aanleiding toe zou zijn, in de besluitvorming te betrekken en dientengevolge te besluiten.

Oosterbeek, 10 augustus 2018