Verbod gezichtsmaskers

Aanvullende toelichting op verbod gezichtsmaskers

De IHF regel en scheidsrechters commissie ontvangt regelmatig verzoeken om toestemming voor het gebruik van bepaalde soorten gezichtsmaskers, hoewel in de toelichting op de spelregels van 2011 expliciet is gesteld dat er een totaalverbod is ingesteld op het gebruik van gezichtsmaskers.

In het algemeen kan gesteld worden dat het belangrijkste argument van de aanvrager gebaseerd is op een persoonlijke mening (vaak vergezeld van foto’s e.d.) die stelt dat het betreffende gezichtsmasker geen gevaar oplevert voor de gezondheid van de spelers.

Toch heeft de medische commissie van de IHF aangegeven dat alle types en formaten van gezichtsmaskers onder het totaalverbod vallen.

Hierdoor is er geen enkele ruimte voor interpretatie verschillen, ook als een gezichtsmasker geen gevaar oplevert voor spelers.

In de praktijk wordt regelmatig gerapporteerd dat individuele clubs of spelers zich beroepen op het veronderstelde gebrek aan gevaar voor de gezondheid en hiermee problemen veroorzaken in het beslissingsproces van scheidsrechters en waarnemers in individuele wedstrijden.

Op basis van bovenstaande geeft de IHF regel en scheidsrechters commissie de volgende aanbevelingen voor scheidsrechters / (tijd)waarnemers inzake bepalingen in de regels 4:9 en 17:3, 2e paragraaf en de toelichting op de spelregels van oktober 2011.

Als een speler die een gezichtsmasker draagt de intentie heeft om deel te nemen aan de wedstrijd:

De maatregelen die door de scheidsrechters genomen moeten worden, worden voornamelijk bepaald door het moment van de eerste en, indien noodzakelijk, elke volgende constatering.

Als voor de eerste keer wordt geconstateerd dat een speler een gezichtsmaker wil gebruiken, dan zal de betrokken speler en official A worden geattendeerd op het verbod tot gebruik van een gezichtsmasker. De betrokken speler zal worden gesommeerd het gezichtsmasker te verwijderen en zal alleen worden toegestaan het speelveld te betreden als het gezichtsmasker is verwijderd. Indien dit de eerste keer is voor de betrokken speler, volgt geen progressieve bestraffing voor deze betrokken speler.

Als een speler zich niet aan deze regel houdt, dan zal de eerstvolgende constatering leiden tot een 2 minuten straf op basis van regel 8:8a (uitgezonderd voor regel specifieke redenen, zie de situatie bij 1.2 hieronder). Verder zal de betrokken speler opnieuw gesommeerd worden het gezichtsmasker te verwijderen.

Als hierna opnieuw wordt geconstateerd dat deze overtreding wordt gemaakt, dan wordt dit beschouwd als grof onsportief gedrag en zal de betrokken speler worden gediskwalificeerd op basis van regel 8:9.

Naar de mening van de IHF regel en scheidsrechterscommissie zijn de volgende scenario’s, al zijn sommige hypothetisch, mogelijk:

1.1    Als de overtreding op basis van regel 4:9 wordt waargenomen voor de start van de wedstrijd (tijdens de warming up), dan zal de betrokken speler en official A worden geïnformeerd over het verbod op het gebruik van gezichtsmaskers op basis van regel 17:3, 2e paragraaf.
De speler zal worden gesommeerd het gezichtsmasker te verwijderen (4:9, IHF toelichting op de spelregels 2011).
De betrokken speler en official A zal worden geïnformeerd dat de volgende overtreding van regel 4:9 zal leiden tot een progressieve bestraffing vanwege onsportief gedrag (17:5, 2e paragraaf, 8:7, 8:8a of 8:9)

1.2    In het geval dat een speler met een gezichtsmasker het veld betreed bij de start van de wedstrijd, zal de wedstrijd niet gestart worden. De betrokken speler zal een waarschuwing ontvangen (16:11, 2e paragraaf, punt a). De betrokken speler moet het speelveld verlaten en mag alleen deelnemen als het gezichtsmasker is verwijderd.

1.3    In het geval dat een speler met een gezichtsmasker het veld betreed gedurende de wedstrijd. De betrokken speler zal op basis van regel 8:8 (provocatief gedrag) gestraft worden met een 2 minuten uitsluiting. De betrokken speler dient het speelveld te verlaten om het gezichtsmasker te verwijderen. De betrokken speler mag het speelveld weer betreden na het verstrijken van deze 2 minuten en nadat het gezichtsmasker is verwijderd. De wedstrijd zal hervat worden met een vrije worp voor de tegenstander op basis van 13:1a (een 7m in het geval dat de wedstrijd was onderbroken op het moment van een doelvrije kans).

1.4    In het geval dat een speler met een gezichtsmasker het veld betreed voor de 2e keer gedurende de wedstrijd, zullen de scheidsrechters of de (tijd)waarnemer een time out geven en het spel onmiddellijk stil leggen vanwege het mogelijke gevaar voor de gezondheid van anderen. De herhaaldelijke overtreding van de betrokken speler wordt beschouwd als grof onsportief gedrag op basis van 8:9. De speler zal worden gediskwalificeerd op basis van 16:6b. De bepalingen in 16:7 en 16:8 paragraven 1-4 moet hierbij in acht worden genomen.
De wedstrijd zal hervat worden met een vrije worp voor de tegenstander op basis van 13:1a (een 7m in het geval dat de wedstrijd was onderbroken op het moment van een doelvrije kans).

2.1    In het geval dat de overtreding niet is herkend door de scheidsrechters voor de start van de wedstrijd (gedurende de warming up), dan zal de speler met een gezichtsmasker die zich op het veld bevind bij de start van de wedstrijd worden gesommeerd het gezichtsmasker te verwijderen op basis van 4:9. De wedstrijd zal niet starten voordat de betrokken speler het speelveld heeft verlaten. De betrokken speler en official A zullen worden geïnformeerd dat de volgende overtreding van regel 4:9 zal leiden tot een progressieve bestraffing vanwege onsportief gedrag (17:5, 2e paragraaf, 8:7, 8:8a of 8:9). De beginworp kan daarna op de gebruikelijke wijze plaats vinden.

2.2    In het geval dat een speler met gezichtsmasker het veld betreed gedurende de wedstrijd en dit niet vooraf is geconstateerd door de scheidsrechters of de (tijd)waarnemer, dan zal een time out worden gegeven om het spel stil te leggen vanwege het mogelijke gevaar voor de gezondheid van anderen. De betrokken speler zal worden gesommeerd het gezichtsmasker te verwijderen op basis van 4:9. De betrokken speler en official A zullen worden geïnformeerd dat de volgende overtreding van regel 4:9 zal leiden tot een progressieve bestraffing vanwege onsportief gedrag (17:5, 2e paragraaf, 8:7, 8:8a of 8:9). De wedstrijd zal hervat worden met een vrije worp voor de tegenstander op basis van 13:1a (een 7m in het geval dat de wedstrijd was onderbroken op het moment van een doelvrije kans).

2.3    In het geval dat een speler met een gezichtsmasker het veld betreed ondanks het feit dat hij gesommeerd is het gezichtsmasker te verwijderen, dan zal een time out worden gegeven om het spel stil te leggen vanwege het mogelijke gevaar voor de gezondheid van anderen. De betrokken speler zal op basis van regel 8:8 (provocatief gedrag) gestraft worden met een 2 minuten uitsluiting. De betrokken speler dient het speelveld te verlaten om het gezichtsmasker te verwijderen. De betrokken speler mag het speelveld weer betreden na het verstrijken van deze 2 minuten en nadat het gezichtsmasker is verwijderd. De wedstrijd zal hervat worden met een vrije worp voor de tegenstander op basis van 13:1a (een 7m in het geval dat de wedstrijd was onderbroken op het moment van een doelvrije kans).

2.4    In het geval dat een speler met een gezichtsmasker het veld betreed voor de 2e keer gedurende de wedstrijd, zullen de scheidsrechters of de (tijd)waarnemer een time out geven en het spel onmiddellijk stil leggen vanwege het mogelijke gevaar voor de gezondheid van anderen. De herhaaldelijke overtreding van de betrokken speler wordt beschouwd als grof onsportief gedrag op basis van 8:9. De speler zal worden gediskwalificeerd op basis van 16:6b. De bepalingen in 16:7 en 16:8 paragraven 1-4 moet hierbij in acht worden genomen.
De wedstrijd zal hervat worden met een vrije worp voor de tegenstander op basis van 13:1a (een 7m in het geval dat de wedstrijd was onderbroken op het moment van een doelvrije kans).